Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu II
Odesílatel Šárka Krejčová
Organizace odesílatele Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace [IČO: 60437359]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2018 14:01:00
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace zpracované na základě dotazu dodavatele.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (139.33 KB)