Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka osobních vozidel
Odesílatel Šárka Kadlecová
Organizace odesílatele Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace [IČO: 60437359]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2019 14:24:56
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,
tímto Vás zadavatel vyzývá k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: "Dodávka osobních vozidel".
Dokumentace nutná k připravení cenové nabídky je neomezeně přístupná v sekci "Zadávací dokumentace".


Přílohy
- Výzva k podání nabídky vč. ZD.pdf (616.40 KB)
- 3. Návrh kupní smlouvy vč. tech. specifikace.docx (36.38 KB)