Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - 1. část 28.02.2019
Zajištění dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace 14.07.2017