Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Inovativní využití mobilních dat pro projektování veřejné dopravy
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o zavedení inovačního partnerství s jedním partnerem. Na základě Smlouvy o IP partner pro zadavatele navrhne, bude vyvíjet, implementuje, provede pilotní testování a následně dodá systém, který bude podporovat optimalizaci nastavení systému dopravní obsluhy v prostřední veřejné hromadné dopravy s využitím vícezdrojové datové agregace, včetně zapojení tzv. BigDat a přístupů pro jejich zpracování. Požadavky zadavatele, které představují minimální technické podmínky systému, jsou podrobně specifikovány zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ropid.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 06.01.2020 10:00
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 26.11.2019 18:25
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: