Veřejná zakázka: Inovativní využití mobilních dat pro projektování veřejné dopravy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 52
Systémové číslo: P19V00000019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-042359
Datum zahájení: 26.11.2019
Žádost o účast podat do: 10.01.2020 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 24.02.2020 10:00
Nabídku podat do: 18.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Inovativní využití mobilních dat pro projektování veřejné dopravy
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o zavedení inovačního partnerství s jedním partnerem. Na základě Smlouvy o IP partner pro zadavatele navrhne, bude vyvíjet, implementuje, provede pilotní testování a následně dodá systém, který bude podporovat optimalizaci nastavení systému dopravní obsluhy v prostřední veřejné hromadné dopravy s využitím vícezdrojové datové agregace, včetně zapojení tzv. BigDat a přístupů pro jejich zpracování. Požadavky zadavatele, které představují minimální technické podmínky systému, jsou podrobně specifikovány zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Ve skutečnosti se jedná o veřejnou zakázku zadávanou v řízení o inovačním partnerství dle § 70 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"). Tuto možnost však nástroj E-ZAK nemá v nabídce. Zadavatel přistoupil k zadání veřejné zakázky v řízení o inovačním partnerství s ohledem na skutečnost, že byly naplněny všechny podmínky pro použití tohoto typu zadávacího řízení dle § 70 ZZVZ.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
 • IČO: 60437359
 • Poštovní adresa:
  Rytířská 406/10
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-006564

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ropid.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky